Maya, sosyal bir girişimdir.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı için kurumları hedefler.

Kurumlarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik dönüşüm yönetimi yapar.

Yenilikçi modeller geliştirerek kurumlara çevresel ve toplumsal etkilerini yönetmeleri için yönetim sistemi kurar.

Finansal olmayan raporlama hizmeti verir.

Çevresel ve toplumsal etkileri konusunda projelerde kolaylaştırıcılık yapar.