• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Kurumsal Dönüşüm
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
  • Çevresel ve Sosyal Performans İzleme Sistemi
  • Sürdürülebilirlik Raporlaması

 

  • Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme Çalışmaları
  • Paydaş Paneli Oluşturulması
  • Kurumsal Gönüllülük Programı
  • Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik
  • Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması