Mine İzmirli  

Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanı 

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nün ardından, 2005 yılında Fransa’nın Nice Sophia Antipolis Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Kaynaklarını Yönetimi konusunda  yüksek lisansını tamamladı.

Çevre kaynakları yönetimi ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında 13 yıllık deneyime sahiptir. STK’lar ve Türkiye’nin önde gelen Bankalarının da aralarında bulunduğu kurumlara sürdürülebilirlik alanında Savunuculuk Koordinatörü, Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı ve İş Geliştirme Direktörü olarak hizmet verdi. Kurumlarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik dönüşüm yönetimi ve yenilikçi modeller geliştirerek kurumlara çevresel ve toplumsal etkilerini yönetmeleri için yönetim sistemi kurulması konularında uzmanlaştı. GRI Standartları’nı kullanarak Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama                                                                      projeleri yürütüyor. Çevresel ve sosyal etki ölçümü raporları hazırlamakta, proje geliştirmekte ve eğitmenlik/kolaylaştırıcılık yapmaktadır.

                                                       E-mail: mine@mayasurdurulebilirlik.com

                                                       LinkedIn: mineizmirli

 

 

Elif Alşan

Sosyal Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Uzmanı 

2014 yılında Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. 2017 Yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Araştırma Konusu İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileridir. Uzmanlık alanları Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Uygunluk, Sürdürülebilirlik Raporlaması, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerjidir.

 E-mail: elif@mayasurdurulebilirlik.com

 LinkedIn: elifalşan

 

 

Ezgi Selvi

Çevre Mühendisi 

2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans süresi boyunca büyük ilgi duyduğu sürdürülebilirlik konusunu çevresel boyutta ele alarak lisans bitirme tezini yazdı. Sürdürülebilir kalkınma, enerji ve döngüsel ekonomi konularında kendini geliştirmeyi hedeflemektedir.

 E-mail: info@mayasurdurulebilirlik.com

 LinkedIn: ezgiselvi

 

 

 

Danışmanlar

 

Müge Nurgün

2016 yılında Harvard Üniversitesi’nde tamamladığı Sustainability Lisansüstü Programı sayesinde uzun zamandır çevre ve sürdürülebilirlik konusuna duyduğu tutkuyu bilgiyle pekiştirdi. Bu program, enerjiden tarıma, çevreden iklim değişikliğine hemen her konuyu kapsıyordu. Müge’nin özellikle ilgilendiği alanlar: Küçükten büyüğe işletmelerde ve yüksek öğrenim kurumlarında sürdürülebilirlik analizi ve geliştirilmesi oldu. Ayrıca, Systems Thinking ve Systems Dynamics yöntemleri ve Circular Economy ve Design Thinking kavramları ışığında, kompleks kurumsal sürdürülebilirlik problemlerini çözmek üzerine çalışmalarına halen devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Müge, seneler önceki ilk kariyer heyecanı olan bilgisayar ve yazılım konusu sayesinde 15 sene Seattle şehri, Washington eyaletinde – en sonuncusu Microsoft olmak üzere çeşitli şirketlerde yazılım kalite güvence mühendisliği ve proje yöneticiliği yaptı. En son çalıştığı ürün olan Microsoft SQL Server’in birçok versiyonlarını piyasaya çıkarırken, 200 kişilik ürün gurubunda kompleks projeleri baştan sona yürüttü.

  E-mail: muge@mayasurdurulebilirlik.com

                                                   LinkedIn: mugenurgun

 

 

 

Bora Ersezen

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. 2003-2013 yılları arasında TEMA Vakfı’nda profesyonel olarak çalıştı. Özellikle gençler, çocuklar ve kadın istihdamına yönelik proje geliştirme ve yazma çalışmalarında bulundu. 2005 yılında Bilgi Üniversitesi bünyesindeki sivil toplum kapasite geliştirme sertifika programını ve 2007 yılında STGM tarafından düzenlenen proje döngüsü yönetimi eğitimlerini tamamladı.

Gençlik ve kadınlarla ilgili çalışmalarına devam eden Ersezen, JCI İstanbul, Kipder ve Kalder’in üyesi. Halen 2 sivil toplum kuruluşunda aktif olarak sürdürdüğü çalışmalarını son yıllarda kişisel gelişim, kurumsal sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler ve İnsan kaynakları projeleri üzerine yoğunlaştırdı. Değişik birçok alanda yazmaya, üretmeye ve proje geliştirmeye devam ediyor.Yazdığı alanlar: Sivil Toplum Örgütleri, Gönüllülük, kişisel gelişim, eğitim, kadınlar ve çocukların toplumsal sorunları, sosyal araştırmalardır.

E-mail: bora@mayasurdurulebilirlik.com

                                                         LinkedIn: boraersezen