Sürdürülebilir Kalkınma: Temel Prensipler

Sürdürülebilir kalkınmayı daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek adına 4 temel prensip belirlenmiştir. Bu prensipleri, dayanışma, önlem, katılım ve sorumluluk olarak sıralayabiliriz.

 

Dayanışma: Ülkeler, milletler, nesiller arasında dayanışma. Örnek olarak, hammaddeleri koruyarak faydanın büyük olması sağlanır.

 

Önlem: Sağlık veya çevre için risk olduğunu bildiğimiz felaketlere yol açmamak adına alınacak kararlarda ki önlemler. Örnek olarak, CO2 emisyonlarını iklim değişikliğini azaltmak için sınırlandırmak.

 

Katılım: Sürdürülebilir projelerin başarısını sağlamak için mesleğe veya sosyal statüye bakmaksızın herkesin katılımı. Örnek olarak, çocuk ve gençlik konseylerin kurulması.

 

Sorumluluk: Herkesin, vatandaşın, sanayicinin veya çiftçinin sorumluluğu. Bu sayede doğanın dengesini bozanın, aşındıranın ve doğayı kirletenin aynı zamanda temizlemesi ve tamir etmesi de amaçlanmaktadır. Örnek olarak, Çevreyi çok kirleten sektörden daha fazla vergi alınması.

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir