Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaçları Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), insana ve gezegene saygı duymak ile ilgilenen ekonomik ve sosyal gelişimi konu alan; 17 Küresel Amaç bulunmaktadır.

 

2030 yılına kadar sosyal açıdan adil, çevresel açıdan güvenli, ekonomik açıdan zengin, kapsayıcı ve öngörülebilir kalkınma için 17 öncelik tanımlamaktadır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulu yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek gayesiyle 2030 yılında son bulan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. 2000-2015 dönemi için gelişmekte olan ülkelere yönelik başlıca insani sorunları (yoksulluk, açlık, hastalık, eğitime erişim) kapsayan sekiz hedef olan Milenyum Gelişim Hedefleri takip edildi. Bu gelişme gündeminde, yoksulluk ve açlığın azaltılmasında ilerleme kaydedilmesine karşın, çeşitli nedenlerden dolayı küresel gündemi belirlemekten uzak kaldı. SKA, bir bütün olarak küresel zorluklarla mücadele ederek engellerin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir