Strateji Geliştirme

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda GRI Sürdürülebilirlik Standartları’nı kullanarak “Kurumsal Sürdürülebilirlik Programı” tasarımı ve uygulanması hizmeti sunarız. Bu hizmetlerden faydalanan kurumlar “Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi” ve “Küresel İlkeler Sözleşmesi” gibi performans derecelendirme ve gönüllü taahhütler kapsamında ilerleme kaydederler.

Finansal Olmayan Raporlama

Şimdiye kadar muhasebeselleştirilemediği için dışsallıklar olarak değerlendirilen çevresel etki, sosyal etki, kaynak kullanımı gibi kavramların artık muhasebeselleştirilerek etkileri ölçülmektedir. Kaynakların geri dönülemez şekilde tükenmeye başladığı bir ortamda finansal olmayan risklerin hesaba katılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Kurumların faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yarattıkları katma değeri devam ettirmesi buna bağlıdır.

Projeler

Kazan-kazan-kazan: Peki ya üçüncü “kazan” nereden geliyor? Sürdürülebilirlik programı oluşturarak bir kurum paydaşları arasında yenilikçi düşünme akışını güçlendirir. Geri bildirimler sayesinde hem şirkete hem paydaşlara hem içinde bulundukları topluma ve çevreye katkılar sağlar. Bu şekilde kazan-kazan diye öğrendiğimiz durum bir anda "kazan-kazan-kazan"a döner ve ortaya katmerli faydalar çıkar.

Sürdürülebilir Kalkınma: Temel Prensipler

Sürdürülebilir kalkınmayı daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek adına 4 temel prensip belirlenmiştir. Bu prensipleri, dayanışma, önlem, katılım ve sorumluluk olarak sıralayabiliriz.   Dayanışma: Ülkeler, milletler, nesiller arasında dayanışma. Örnek olarak, hammaddeleri koruyarak faydanın büyük olması sağlanır.   Önlem: Sağlık veya çevre için risk olduğunu bildiğimiz felaketlere yol açmamak adına alınacak kararlarda ki önlemler. Örnek olarak,

Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaçları Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), insana ve gezegene saygı duymak ile ilgilenen ekonomik ve sosyal gelişimi konu alan; 17 Küresel Amaç bulunmaktadır.   2030 yılına kadar sosyal açıdan adil, çevresel açıdan güvenli, ekonomik açıdan zengin, kapsayıcı ve öngörülebilir kalkınma için 17 öncelik tanımlamaktadır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulu yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

  Sürdürülebilir kalkınma, gezegenimizin ve insanlarının çevreye daha saygılı bir dünyada yaşaması gereken değişim ve dönüşüm ihtiyacını tanımlayan kavramdır. Pek çok şekilde tanımlanmış bu kavramın, en yaygın kullanılan kesin tanımı BM Hükümetlerarası komisyonu tarafından yayınlanan ve 1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland’ın öncülük ettiği ve çevre konularını değerlendirmek amacıyla yazılan Brundtland Raporu olarak da

Sürdürülebilir Kalkınma: Günümüzün Gereklilikleri

  Kömür, buhar ve makinenin birleşiminin sonucu olan Sanayi Devrimi ekonomik ve siyasi alanlarda dönüşüme yol açtığı gibi, toplumsal alanlarda da dönüşümlere yol açmıştır. Bu dönüşümler Sanayi Devrimi sonrasında devam ederek, 1960’tan bu yana toplumumuzda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir gelişme yaşatmıştır. 1970’li yıllarda kömür, buhar ve makinenin gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün

Sosyal Medya Uzmanı – Stajyer Arıyoruz.

Sosyal Medya Uzmanı Stajyer İlanı Mayıs-Haziran 2019  Maya web sitesi içerikleri (word press), dijital pazarlama- sosyal medya süreçlerinde stajyer olarak çalışacak bir ekip arkadaşı arıyoruz. Aranan Nitelikler Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenci- haftanın 2 günü Ataşehir’deki ofisimizde çalışacak (09:00-17:00) Sosyal medya ve dijital pazarlama alanında tercihen staj tecrübesi olan Yazılı iletişim ve ilişki yönetimi becerisi gelişmiş Türkçe