Strateji Geliştirme

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda GRI Sürdürülebilirlik Standartları’nı kullanarak “Kurumsal Sürdürülebilirlik Programı” tasarımı ve uygulanması hizmeti sunarız. Bu hizmetlerden faydalanan kurumlar “Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi” ve “Küresel İlkeler Sözleşmesi” gibi performans derecelendirme ve gönüllü taahhütler kapsamında ilerleme kaydederler.

Finansal Olmayan Raporlama

Şimdiye kadar muhasebeselleştirilemediği için dışsallıklar olarak değerlendirilen çevresel etki, sosyal etki, kaynak kullanımı gibi kavramların artık muhasebeselleştirilerek etkileri ölçülmektedir. Kaynakların geri dönülemez şekilde tükenmeye başladığı bir ortamda finansal olmayan risklerin hesaba katılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Kurumların faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yarattıkları katma değeri devam ettirmesi buna bağlıdır.

Projeler

Kazan-kazan-kazan: Peki ya üçüncü “kazan” nereden geliyor? Sürdürülebilirlik programı oluşturarak bir kurum paydaşları arasında yenilikçi düşünme akışını güçlendirir. Geri bildirimler sayesinde hem şirkete hem paydaşlara hem içinde bulundukları topluma ve çevreye katkılar sağlar. Bu şekilde kazan-kazan diye öğrendiğimiz durum bir anda "kazan-kazan-kazan"a döner ve ortaya katmerli faydalar çıkar.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.